Wat valt er onder voeding

Wat valt er onder voeding

Niets is zo individueel en cultureel bepaald als eten en het drinken. Het metabolisme bepaalt echter aan wat voor een soort voeding en vocht het lichaam behoefte heeft. Welk voedingspatroon heeft jouw cliënt? En wat kun jij als verpleegkundige of verzorgende betekenen voor je patiënt, cliënt of bewoner op dit gebied. In deze blog neem ik je mee naar het kennisgebied voeding. Ik leg precies uit wat er onder verstaan wordt is en welke mogelijke cliëntproblemen binnen de voeding belangrijk zijn.

Kennisgebieden voor zorgprofessionals zijn belangrijk, omdat het een indeling geeft aan de kennis en specialisatie. NANDA International heeft dertien verschillende kennisgebieden geformuleerd in een taxonomische structuur. Deze kennisgebieden bestaan uit verschillende onderdelen die een deel van de verpleegkundige werkelijkheid beschrijven. In de laatst verschenen editie 2021-2023 heeft het kennisgebied Voeding een grote update ondergaan.

Hier staan ALLE domeinen van NANDA International

Verderop in deze blog zal ik je meer vertellen over kennisdomeinen in het algemeen en wat jij er aan hebt als verpleegkundige of verzorgende. Ook geef ik je tips als je voor het eerst met een nieuw kennisgebied te maken krijgt.

Wat verstaan wij onder voeding?

Binnen het domein voeding horen de activiteiten zoals het innemen, opnemen en gebruiken van voedingsstoffen voor weefselonderhoud, weefselherstel en energieproductie.

NANDA International (2021)

Het kennisgebied voeding kun je indelen in vijf grotere groepen.

  • Voedselinname is het opnemen van voedsel of voedingsstoffen in het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn voedingstekort, ondervoeding, overvoeding en obesitas, het slikken, de eetdynamiek, het voedingspatroon, de borstvoeding, de productie van moedermelk.
  • Spijsvertering zijn de fysieke en chemische processen die levensmiddelen omzetten in substanties die geschikt zijn voor absorptie en assimilatie.
  • Absorptie is de opname van voedingsstoffen door lichaamsweefsels.
  • Stofwisseling zijn de chemische en fysieke processen die plaatsvinden in levende organismen en cellen voor de ontwikkeling en het gebruik van protoplasma, de productie van afvalstoffen en energie, en het laten vrijkomen van energie voor alle vitale processen. Hierbij moet je onder andere denken aan de bloedglucosewaarden, hyperbilirubemie en de leverfunctie.
  • De laatste groep is vochthuishouding, het innemen en absorberen van vocht en elektrolyten.
Hoe leer je als verpleegkundige meer over voeding

Als je een nieuw kennisgebied ontdekt, omdat je deze term bijvoorbeeld in deze blog voor het eerst tegenkomt, is het belangrijk om je de concepten uit dit kennisgebied eigen te maken. Dat doe je door je het volgende af te vragen:

Wat is normaal binnen dit kennisgebied? Wat verwacht je te zien bij een gezonde cliënt. Welke fysiologische, psychologische of sociologische factoren zijn van invloed op deze normale patronen.

Als je de concepten binnen het kennisdomein eenmaal goed beheerst, kun je de afwijkingen van de norm gaan bestuderen.

Hoe zoek je naar afwijkingen. Hoe beoordeel je of dit een afwijking is. Zouden er ook andere gebieden aangedaan kunnen zijn die in relatie staat met de gevonden afwijkingen. Wat voor een zaken zouden een verhoogd risico kunnen veroorzaken op een ongewenste reactie. Welke sterke kanten kunnen worden gebruikt zodat dit gezondheidsgebied verbeterd wordt.

Wat zeggen andere verpleegkundigen over deze verschijnselen en wat voor onderzoeken zijn ernaar gedaan?Zijn er klinische richtlijnen voor je praktijk?

Related Episodes