NANDA NIC NOC tabel

NANDA verpleegkundige diagnoses Afname van ontspanningsactiviteitenBereidheid tot verbetering van ...