Home

Met mij als raadslid kan D66 in de gemeenteraad van Den Haag de aankomende periode het verschil maken bij de transformatie van het sociaal domein. Door met een verpleegkundige bril naar het zorg- en welzijnsbeleid te kijken, kan ik een bijdrage leveren aan thema’s als de zorg voor de omgeving, armoedebestrijding, het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen, en jeugdhulp.