Advies

Friso Raemaekers is een expert op het gebied van verpleegkundige verslaglegging en biedt waardevolle ondersteuning bij de implementatie van NANDA NIC NOC. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring speelt hij een cruciale rol bij het faciliteren van een snelle en doeltreffende overgang naar gestandaardiseerde verslaglegging.

Friso Raemaekers onderscheidt zich door zijn speciale, praktische en pragmatische aanpak bij de implementatie van NANDA NIC NOC. Zijn benadering is volledig gericht op de praktijk, waarbij hij nauw aansluit bij de reeds aanwezige kennis van verpleegkundigen, verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten.

Praktisch en pragmatisch: een doelgericht plan

De kern van Friso’s benadering ligt in zijn praktische en pragmatische aanpak. Hij ontwikkelt een doelgericht plan dat naadloos aansluit bij de dagelijkse uitdagingen in de zorgpraktijk. De focus ligt niet alleen op theoretische kaders, maar vooral op de directe toepasbaarheid ervan in de praktijk.

Door aan te sluiten bij de bestaande kennis van verpleegkundigen en verzorgenden, minimaliseert Friso de impact op het dagelijkse werk en bevordert hij een snelle integratie van NANDA NIC NOC. Hij benut praktische voorbeelden en scenario’s die direct relevant zijn voor de zorgprofessionals, waardoor de implementatie niet alleen efficiënt verloopt, maar ook aansluit bij hun ervaringsniveau.

Minimaliseer impact, maximaliseer integratie

Aansluiting bij bestaande kennis

Friso begrijpt dat een vlotte overgang naar gestandaardiseerde verslaglegging afhangt van de bestaande kennis van verpleegkundigen en verzorgenden. Zijn aanpak minimaliseert de impact op het dagelijkse werk en bevordert een snelle integratie van NANDA NIC NOC. Praktische voorbeelden en scenario’s sluiten direct aan bij de ervaring van zorgprofessionals.

Pragmatische begeleiding: omgaan met uitdagingen

Friso’s pragmatische aanpak omvat ook gerichte begeleiding bij eventuele uitdagingen tijdens de implementatie. Dit waarborgt niet alleen een gestroomlijnde overgang, maar legt ook de nadruk op het verbeteren van verslaglegging zonder concessies te doen aan operationele efficiëntie.

Friso Raemaekers is niet alleen een waardevolle partner voor een succesvolle implementatie, maar ook een strategische investering in het versterken van de verslagleggingsprocessen binnen uw zorginstelling.