Schrijf je nu in voor de MASTERCLASS verpleegkundige verslaglegging met NANDA, NIC en NOC

Advies

Ongestructureerde verslaglegging met vrije tekst bemoeilijkt het delen van cruciale informatie tussen zorgprofessionals, wat kan leiden tot informatieverlies bij gegevensuitwisseling. Dit onderstreept de noodzaak voor gestandaardiseerde verslagleggingsprocessen, waarbij Friso Raemaekers kan helpen.

Vermindering van registratielast en verbetering van verslaglegging

Het implementeren van gestandaardiseerde verpleegkundige terminologie, zoals NANDA, NIC en NOC, heeft tot doel de registratielast te verminderen en de kwaliteit van verslaglegging te verbeteren voor verpleegkundigen, verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten in de gezondheidszorg. Dit initiatief wordt momenteel ingezet in ziekenhuizen, ggz-instellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en verstandelijk gehandicaptenzorg.

Probleemstelling

Registratielast: Verpleegkundigen en verzorgenden ervaren een hoge registratielast door het gebruik van vrije tekst en niet-gestandaardiseerde terminologie in verslaglegging. Dit leidt tot inefficiëntie en verminderde tevredenheid van het personeel.

Kwaliteit van verslaglegging: Ongecoördineerde verslaglegging met vrije tekst maakt het moeilijk om consistente en gestructureerde informatie te verzamelen, wat de kwaliteit van de zorg kan beïnvloeden.

Informatieverlies bij gegevensuitwisseling: Ongestructureerde verslaglegging met vrije tekst maakt het vaak moeilijk om relevante informatie effectief te delen met andere professionals voor een soepele overdracht van zorg.

Oplossing

Het implementeren van gestandaardiseerde verpleegkundige terminologie, zoals NANDA, NIC en NOC, gekoppeld aan SNOMED-terminologie, biedt een oplossing voor deze problemen. Dit omvat:

  • Inrichting van elektronisch patiëntendossier: Integratie van gestandaardiseerde terminologie in het elektronisch dossier om gestructureerde verslaglegging mogelijk te maken.
  • Wijziging van verslaglegging naar indicatoren van zorgresultaten: Verpleegkundigen worden aangemoedigd om te rapporteren aan de hand van gestandaardiseerde indicatoren die zijn afgeleid van de vastgestelde terminologie.
  • Ontwikkeling van diagnostisch redeneren en dashboards: Implementatie van diagnostisch redeneren en dashboards om feedback over verslaglegging te geven en zorgdata te gebruiken voor sturing op de werkvloer.

Implementatieproces

Stakeholderbetrokkenheid: Samenwerking met aandachtsvelders op verpleegafdelingen om gestandaardiseerde diagnose-sets te ontwikkelen, waarbij de ondersteuning van het lijnmanagement cruciaal is voor acceptatie op de werkvloer.

Opleiding en training: Training van verpleegkundigen en verzorgenden over het gebruik van gestandaardiseerde terminologie en de nieuwe verslagleggingsprocessen.

Continue evaluatie en verbetering: Monitoring van de implementatie en feedbackloops voor continue verbetering van de processen en systemen.

Kosten – Baten Analyse

Kosten
Investering in tijd en expertise: Kosten voor het inhuren van een expert zoals Friso Raemaekers voor projectmanagement en advies.

Technologische middelen: Kosten voor integratie van gestandaardiseerde terminologie in EPD-systemen en ontwikkeling van dashboards.

Baten
Vermindering van registratielast: Verhoogde efficiëntie door gestandaardiseerde verslaglegging leidt tot tijdsbesparing voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Verbetering van kwaliteit van verslaglegging: Consistente en gestructureerde informatie verbetert de kwaliteit van zorg en besluitvorming.

Verhoogde tevredenheid van personeel: Door het verminderen van registratielast en verbeteren van verslaglegging ervaren verpleegkundigen een hogere mate van tevredenheid.

Resultaten

Registratielast: Aantoonbare vermindering van registratielast binnen HMC en andere zorginstellingen die de gestandaardiseerde terminologie hebben geïmplementeerd.

Kwaliteit van verslaglegging: Verhoogde kwaliteit van verslaglegging met gestructureerde informatie, waardoor zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Tevredenheid van personeel: Toegenomen tevredenheid van verpleegkundigen en verzorgenden over de verslagleggingsprocessen.

Rol van Friso Raemaekers

Friso Raemaekers is een expert op het gebied van verpleegkundige verslaglegging en speelt een cruciale rol bij de implementatie van NANDA, NIC en NOC. Met zijn uitgebreide kennis en ervaring biedt hij waardevolle ondersteuning voor een snelle en doeltreffende overgang naar gestandaardiseerde verslaglegging.

Praktische en pragmatische aanpak

Friso onderscheidt zich door zijn unieke praktische en pragmatische aanpak. Zijn benadering is volledig gericht op de praktijk, waarbij hij nauw aansluit bij de reeds aanwezige kennis van verpleegkundigen, verzorgenden en Verpleegkundig Specialisten.

Doelgericht plan: Friso ontwikkelt een doelgericht plan dat naadloos aansluit bij de dagelijkse uitdagingen in de zorgpraktijk. De focus ligt op directe toepasbaarheid in de praktijk.

Minimalisatie van impact: Door aan te sluiten bij de bestaande kennis van zorgprofessionals minimaliseert Friso de impact op het dagelijkse werk en bevordert hij een snelle integratie van NANDA, NIC en NOC.

Praktische voorbeelden: Hij benut praktische voorbeelden en scenario’s die direct relevant zijn voor de zorgprofessionals, waardoor de implementatie efficiënt verloopt en aansluit bij hun ervaringsniveau.

Pragmatische begeleiding

Friso’s pragmatische aanpak omvat gerichte begeleiding bij eventuele uitdagingen tijdens de implementatie. Dit waarborgt niet alleen een gestroomlijnde overgang, maar legt ook de nadruk op het verbeteren van verslaglegging zonder concessies te doen aan operationele efficiëntie.

Conclusie

Friso Raemaekers is niet alleen een waardevolle partner voor een succesvolle implementatie, maar ook een strategische investering in het versterken van de verslagleggingsprocessen binnen uw zorginstelling. Met zijn praktische aanpak en pragmatische begeleiding zorgt hij voor een vlotte overgang naar gestandaardiseerde verslaglegging, met behoud van operationele efficiëntie en verbetering van de zorgkwaliteit.