Schrijf je nu in voor de MASTERCLASS verpleegkundige verslaglegging met NANDA, NIC en NOC

Verpleegkundige diagnose en de PES

Verpleegkundige diagnose en de PES

Voor het opstellen van accurate diagnoses moeten samenhangende factoren en bepalende kenmerken worden onderzocht en gedocumenteerd. De PES-structuur is een hulpmiddel om dit te ondersteunen en dat is cruciaal voor de accuraatheid van de verpleegkundige diagnostiek. Dit is ook het standpunt van NANDA International.

De PES-structuur is ontwikkeld door dr. Marjory Gordon, een van de oprichters en voormalig voorzitter van NANDA International. ‘PES’ is een afkorting die staat voor ‘Probleem, Etiologie en ‘Signs en symptoms’. De onderdelen van NANDA-diagnoses heten echter samenhangende factoren en bepalende kenmerken. Vandaar dat het woord ‘PES-structuur’ niet meer in de huidige NANDA-boeken wordt gebruikt.

NANDA International ziet echter de structuur van een verpleegkundige diagnose als best practice. De accuraatheid van een verpleegkundige diagnose is gevalideerd wanneer de verpleegkundige tijdens de beoordeling van de patiënt de bepalende kenmerken, samenhangende factoren en/of risicofactoren met zekerheid heeft kunnen vaststellen en met elkaar in verband heeft kunnen brengen. Het is van belang dat de verpleegkundige kan vastleggen en overbrengen welke gegevens de diagnose ondersteunen, zodat anderen die voor de patiënt zorgen weten waarom die diagnose is vastgesteld.

Het is aan verpleegkundig leiders en verpleegkundige informatici en CNIO van je zorginstelling om samen te werken aan systemen waarmee verpleegkundigen de accuraatheid van hun diagnoses kunnen valideren door met zekerheid de diagnosestelling, de samenhangende en/of risicofactoren en de bepalende kenmerken te kunnen vastleggen.


Related Episodes