Wetenschap op de werkvloer
Twitterchat

Wetenschap op de werkvloer

Is wetenschap geïntegreerd in de (verpleegkundige) praktijk? Die vraag hield de deelnemers Vpkchat van 19 april – na een wat aarzelende start – lang bezig. Verpleegkundig onderzoek? Dat gebeurt nog “veel te weinig” op de werkvloer, vindt @UOlsman – en daarom zou dat een plek in het hbo-opleidingsprofiel moeten krijgen, met “research en publiceren als verplicht onderdeel van verpleegkundige excellentie.” @RudolfTolsma heeft het gevoel “dat er al meer gebeurd dan dat er gepubliceerd wordt. Maar er is zeker winst te behalen!” @salpetrazuur stelt dat er momenteel “niet veel stimulans is voor excelleren”. Een andere organisatie is daarom nodig, vindt @Bontrop: “Na de Bsc en Msc en goed Phd-traject.” Maar dan niet “los van het bed”, benadrukt @salpetrazuur. Iets waar @Uolsman zich bij aansluit: Verder studeren dient “als aanvulling/verdieping” en moet niet zorgen voor “afstand van het bed”. Verpleegkundig domein Wat valt er eigenlijk binnen het domein van de verpleegkundige? Volgens hoogleraar Verplegingswetenschap @SchuurmansMJ gaat onderzoek niet over domeinen, “maar over problemen van patiënten waarbij de verpleegkundigen een bijdrage kan leveren aan het voorkomen/oplossen.” Daarbij gebruiken ze in de praktijk “kennis uit geneeskunde, psychologie, sociologie, enzovoort.” Juist die combinatie van kennisdomeinen maakt verpleegkunde volgens haar “zo boeiend en complex, en het onderzoek evenzeer.” Praktijkcasuïstiek Veel hbo-instellingen zetten inmiddels in op een hoger begeleidingsniveau, onder meer door de eis van een mastertitel voor docenten, stelt verplegingswetenschapper @remco_ebben. “Daarnaast zie je de ontwikkeling van hogescholen naar university of applied sciences”, vult hij aan. Maar wat belemmert hogescholen om onderzoek te doen? Met andere woorden: wat voegt een university of applied science (UAS) toe? Volgens @remco_ebben koppelt de UAS onderzoek aan praktijkcasuïstiek: “Iets dat eerder minder nadrukkelijk gebeurde.” Kwaliteitsinstituut Op de werkplek van verpleegkundig onderzoeker @InekeLokker begeleiden verplegingswetenschappers de hbo-studenten met hun scripties, maar dat doen ze wel naast het ‘gewone’ werk: “Lastig”, want “wie is verantwoordelijk?” Wellicht kan het Kwaliteitsinstituut voor de zorg het voortouw nemen bij de borging in het bestuurlijke deel van de instelling? Dat ziet @InekeLokker wel zitten: “Time will tell… Maar zeker een hoog potentieel platform voor de bijdrage van verplegingswetenschappers.

Related Episodes