VMS: De stand van zaken in veiligheid
Twitterchat

VMS: De stand van zaken in veiligheid

Van het voorkomen van wondinfecties tot medicatieverificatie: het in 2007 gestarte VMS Veiligheidsprogramma ondersteunt ziekenhuizen bij het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade. Eind dit jaar loopt het VMS-project ten einde. In hoeverre hebben de Nederlandse ziekenhuizen de tien thema’s goed geïmplementeerd?

In aansluiting op het thema is @ceesschenk “benieuwd naar de stand van zaken in de ziekenhuizen/instellingen. Zijn alle thema’s inmiddels geïmplementeerd en ook geborgd?”. @arnerijk werkt in de GGZ met een eigen VMS: “Valt buiten dit project maar bijzonder effectief. Innovatief systeem.” @A_GVD meldt dat ze in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht hun best doen, “maar nog niet alles is geïmplementeerd.” Daardoor is het ASZ “nog niet VMS-proof, maar door aandacht voor thema’s is er wel een stap gemaakt in denken over veiligheid.” Toch heeft het ASZ met het rode polsbandje al wel “een goede stap gezet […] in het kader van patiëntenidentificatie”, vindt @FrisoRaemaekers: “Voorbeeld voor NL!”. In ‘zijn’ HagaZiekenhuis is “ook niet alles op orde […] Wel veel groene stoplichten, maar ook enkel oranje.”

Politieke erkenning
Reiken de VMS-thema’s verder dan alleen de ziekenhuizen? @A_GVD vindt de thema’s wel erg “ziekenhuisgericht”, maar volgens hem zijn “sommige wellicht ook toepasbaar in wijk”. Zo wijst hij op het thema medicatieverificatie, dat volgens hem “belangrijk is in de transfer van ziekenhuis naar huis”. Daar is @arnerijk het mee eens: “Registratie in de thuiszorg is van groot belang”. Ook @UOlsman noemt het VMS in de thuiszorg “zeer interessant, zeker gezien de politieke erkenning van het belang van de wijkverpleegkundige/wijkzorg.”

Opleidingen
Hoe zit het met de aandacht voor VMS in de opleidingen? @A_GVD pleit voor “voor meer aandacht […] in de opleiding.” @Anne_Koebr, @ceesschenk en @UOlsman zijn het daar mee eens. Volgens @FrisoRaemaekers zeggen de MBO- en HBO-opleidingen dat VMS een element is in hun opleiding, maar “de studenten herkennen dit blijkbaar niet.” Het bewijs daarvoor werd volgens hem geleverd tijdens een symposium over prestatie-indicatoren: “De MBO-docent kreeg de wind van voren van de studenten en verpleegkundigen in de zaal…” Volgens hen kwamen de prestatie-indicatoren “niet herkenbaar terug in de opleiding.”

Prestatie-indicatoren
@ceesschenk constateert dat de praktijk weerbarstig is: “Hoe zorgen we voor voldoende bewustzijn van nut en noodzaak?” Net als @FrisoRaemaekers is hij voorstander van het gebruik van prestatie-indicatoren, “maar in de acute zorg is er nog maar een beperkt aantal beschikbaar.” Volgens @FrisoRaemaekers moeten de andere zelf ontwikkeld worden: “Dat moeten we niet mógen overlaten aan de politiek.”

Related Episodes