Verplicht na- en bijscholen: Goed plan?
Twitterchat

Verplicht na- en bijscholen: Goed plan?

Beroepsvereniging V&VN en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) pleiten voor een verplichte rekentoets voor verpleegkundigen, om de vijf jaar. Het doel: het op peil houden van de rekenvaardigheid en het voorkomen van medicatiefouten. Een goed idee? En, in bredere zin: valt bij- en nascholing onder de eigen verantwoordelijkheid van de verpleegkundige professional?

“Een prima middel om kennis te testen”, noemt @broederronald de rekentoets, “maar iedere vijf jaar?”. Hij is vooral tegen het verplichte karakter van de toets, want het haalt de “eigen verantwoordelijkheid” weg; de scholingsplicht wekt “weerstand” op. Wel zou de rekentoets volgens hem “mooi geaccrediteerd kunnen binnen het kwaliteitsregister van V&VN”.

Eigen verantwoordelijkheid
@vandenberg62 constateert dat de accreditatie-eis eerst een goed bij- en herscholingsbeleid vergt in de instelling: “Vooral opleidingsbudget ontbreekt vaak.” De instelling waar zij werkt is gestopt met het kwaliteitsregister van V&VN en gaat werken aan een “eigen digitale databank”. Ook wordt er “meer verantwoordelijkheid bij de verpleegkundige gelegd”. Die eigen verantwoordelijkheid zou volgens haar bij het aannemen van personeel en in het jaargesprek onderwerp van gesprek moeten zijn: “Hoe houd je jezelf bekwaam?”. Ook “collegiale toetsing” kan volgens haar goed werken.

Budget ontoereikend
Volgens @irisaandekade zorgt het verplichte karakter van bij- en nascholing voor “weerstand”, maar geeft het “ook duidelijkheid”. Ook @Zusterklivia75 heeft geen moeite met verplichte bij- en nascholing. Volgens haar wordt het tijd “dat de accreditatiepunteneis voor verpleegkundigen er komt”; het is “toch heel belangrijk om ontwikkeld te blijven als verpleegkundige.” Wel vindt ze “dat het vergoed mag worden door de instelling”, bijvoorbeeld door “een persoonlijk jaarlijks budget per verpleegkundige dat besteed kan worden aan symposia, boeken en dergelijke.” De kosten zijn wel een obstakel, benadrukt @broederronald: “Het budget voor meerdere verpleegkundigen is niet toereikend.” Ook volgens @maaikeverhaaf is de wens voor bijscholing er zeker, maar zijn “tijd en geld het obstakel.”

Related Episodes