Verpleegkundige zorgresultaten (NOC)

Verpleegkundige zorgresultaten (NOC)

Met behulp van de zorgresultaten kunnen verpleegkundigen en andere zorgverleners de toestand van patiënten, mantelzorgers, gezinnen of gemeenschappen beoordelen en kwantificeren. De NOC standaardiseert de namen en definities van zorgresultaten die worden gehanteerd in de verpleegkundige beroepspraktijk en in onderwijs en onderzoek. Het is een belangrijk hulpmiddel bij klinisch redeneren.

Dit boek is een vertaling van “Nursing Outcomes Classification (NOC)’. Deze vierde, herziene Nederlandse editie van Verpleegkundige zorgresultaten is gebaseerd op de zesde Amerikaanse druk.

Verpleegkundige zorgresultaten stelt verpleegkundigen in staat om veranderingen in de toestand van de patiënt na de interventies te beoordelen en op die manier de voortgang van de patiënt te volgen. De inhoud van het boek is afgestemd op Verpleegkundige interventies (NIC), Nanda International – Verpleegkundige diagnoses en classificaties 2018-2020 en de Functionele gezondheidspatronen van Gordon.

De belangrijkste kenmerken van dit boek:

  • volledigheid: 540 geactualiseerde zorgresultaten, waarvan 52 geheel nieuw en 57 herzien;
  • evidence-based;
  • duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;
  • gebruiksvriendelijke structuur;
  • toepasbaar in verschillende disciplines;
  • getoetst in het veld.

Verpleegkundige zorgresultaten draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Tevens is het een hulpmiddel om leerplannen beter te laten aansluiten op de praktijk.

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen. Leidinggevenden in de gezondheidszorg kunnen het boek gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning.

Nieuwe zorgresultaten zijn onder meer: Chemotherapie: verstorende lichamelijke gevolgen; Familie: functioneren dementiezorg; Financieel vaardig gedrag; Paniek: persoonlijke beheersing; Participatie: hartrevalidatie, en diverse zorgresultaten op het gebied van Kennis, Risicobeheersing en Zelfmanagement.

Related Episodes