Verpleegkundige interventies (NIC)

Verpleegkundige interventies (NIC)

Verpleegkundige interventies draagt bij tot adequaat onderwijs in de klinische besluitvorming. Het boek voorziet in standaardisering en definiëring van de benodigde kennis voor verpleegkundig onderwijs en de verpleegkundige praktijk. Ook is het een hulpmiddel bij de ontwikkeling van leerplannen, die daardoor beter aansluiten op de praktijk.

De classificatie van verpleegkundige interventies biedt een gestructureerde indeling (taxonomie) van verpleegkundige handelingen en verrichtingen. Het is een vertaling van “Nursing Interventions Classification (NIC)’. Deze vijfde, herziene Nederlandse editie van Verpleegkundige interventies is gebaseerd op de zevende Amerikaanse druk.

De belangrijkste kenmerken van de NIC zijn:

  • volledigheid: 565 interventies, waarvan 15 geheel nieuwe en 95 herziene interventies
  • evidence-based;
  • vanuit de bestaande praktijk ontwikkeld;
  • weerspiegelt de actuele klinische praktijk en recent onderzoek;
  • duidelijke en klinisch zinvolle terminologie;
  • gebruiksvriendelijke structuur;
  • in het veld getoetst.

Verpleegkundige interventies is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen. Zij kunnen met dit boek een keuze maken uit mogelijke interventies. Daarnaast kan het boek een instrument zijn bij de communicatie over behandelingen met andere zorgverleners.

Verpleegkundige interventies ondersteunt bovendien beleidsfunctionarissen bij het zichtbaar maken van het verpleegkundig oordeel in de gezondheidszorg. Zij kunnen het boek gebruiken voor het onderzoeken van de effectiviteit en de kosten van de verpleegkundige zorg en het maken van een doelmatige planning.

Nieuwe interventies zijn onder meer: Samenwerking, bevordering; Coaching gezondheid; Hyperlipidemiebeleid; Pijnbestrijding: acuut; Pijnbestrijding: chronisch en Visusscreening.

Related Episodes