Verpleegkundige diagnoses (NANDA-I)

Verpleegkundige diagnoses (NANDA-I)

Dit is hét standaardwerk over verpleegkundige diagnostiek, samengesteld door NANDA International. Dat is een toonaangevende en wereldwijd erkende classificatie van wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige diagnoses. De editie 2018-2020 is uitvoerig geactualiseerd en herzien. In deze editie zijn alle inleidende hoofdstukken geschreven op hbo- of bachelor-niveau.

Ze beschrijven cruciale informatie over de verpleegkundige anamnese, het belang daarvan voor diagnostiek en klinisch redeneren, en over de functie van de classificatie en de toepassing daarvan voor de verpleegkundige praktijk.

In deze editie zijn zeventien diagnoses nieuw en 72 diagnoses herzien. Elf diagnoselabels zijn geactualiseerd om deze consistent te maken met de huidige literatuur en de beschrijving van een menselijke reactie.

Daarnaast is NANDA International verder gegaan met de standaardisering van de diagnostische indicatoren om de helderheid te verbeteren.

Alle 244 diagnoses worden onderbouwd met een definitie, met bepalende kenmerken en samenhangende factoren, dan wel risicofactoren. In deze editie zijn bij alle diagnoses de termen van de
diagnostische indicatoren (bepalende kenmerken, samenhangende factoren,
risicofactoren) gestandaardiseerd. Diagnoses die nieuw of herzien zijn, zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis, en goedgekeurd door experts op het gebied van de verplegingswetenschap, verpleegkundige diagnostiek en het verpleegkundig onderwijs.

Nieuw in deze editie de onderverdeling van de samenhangende factoren. Hier zijn twee elementen toegevoegd: de risicopopulatie en de samenhangen condities.

  • Risicopopulaties zijn groepen van mensen die een bepaald kenmerk gemeenschappelijk hebben. Ieder persoon die binnen een groep valt heeft een verhoogde kans op een bepaalde menselijke reactie. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een demografie, een medische of familieanamnese, groei of ontwikkelingsfase of blootstelling aan bepaalde gebeurtenis of ervaring.
  • Samenhangende condities zijn medische diagnoses, letsels, procedures, medische hulpmiddelen of farmaceutische producten. Deze condities kunnen niet onafhankelijk door verpleegkundigen worden beïnvloed, maar ondersteunen wel de accuraatheid van de verpleegkundige diagnostiek.

Verder is in deze editie aandacht besteedt aan bestaande diagnoses sinds 2002 niet meer onderzocht zijn. Als voor de volgende editie (2021-2023) deze diagnoses niet herzien zijn, zullen ze worden verwijderd uit de terminologie.

In de volgende editie zullen dus alleen diagnoses staan als er referenties worden vermeld voor de definitie, elk bepalend kenmerk en elke samenhangende factor, of elke risicofactor. Daarnaast dienen verpleegkundige zorgresultaten en interventies afkomstig van een gestandaardiseerde verpleegkundige terminologie (bijvoorbeeld NOC en NIC) bij de diagnose te worden verstrekt.

 

Related Episodes