Verpleegkundige diagnoses (NANDA-I)

Verpleegkundige diagnoses (NANDA-I)

Dit is hét standaardwerk over verpleegkundige diagnostiek, samengesteld door NANDA International. Dat is een toonaangevende en wereldwijd erkende classificatie van wetenschappelijk onderbouwde verpleegkundige diagnoses. De editie 2021-2023 is uitvoerig geactualiseerd en herzien. In deze editie zijn alle inleidende hoofdstukken geschreven op hbo- of bachelor-niveau.

Daarnaast beschrijft dit boek cruciale informatie over de verpleegkundige anamnese en het belang daarvan voor diagnostiek en het klinisch redeneren. Tevens gaat dit boek in over de functie van de classificatie en de toepassing daarvan voor de verpleegkundige praktijk.

Deze editie heeft een flinke revisie gekregen. In totaal zijn er zesenveertig nieuwe diagnoses. Zeventien diagnoses hiervan zijn echter niet helemaal nieuw, ze zijn gereviseerd. Hierdoor zijn ze zodanig aangepast op basis van de laatste nieuwe wetenschappelijke inzichten, dat ze een nieuwe plaats in de taxonomie hebben gekregen. De overige negenentwintig zijn geheel nieuwe verpleegkundige diagnoses. De nieuwe diagnoses kun je vinden in domeinen: Gezondheidsbevordering, Uitscheiding/uitwisseling, Activiteit/rust, Waarneming/cognitie, Rollen/relaties, Coping/stresstolerantie, Veiligheid/bescherming, Groei/ontwikkeling.
De nieuwe diagnoses en updates van bestaande verpleegkundige diagnoses zijn ingediend bij NANDA international door wetenschappers uit Duitsland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Iran, Brazilië, Mexico, Japan en de Verenigde Staten. Hieruit blijkt dat het een internationale organisatie is met wetenschappelijke inzichten vanuit de hele wereld. Het Diagnose Ontwikkelcommisssie van NANDA International beoordeelt deze aanvragen en maakt ze klaar voor publicatie.

Alle 267 verpleegkundige diagnoses worden beschreven met een definitie en diagnostische kenmerken, zoals bepalende kenmerken en samenhangende aandoeningen en factoren, dan wel risicofactoren. Al de termen zijn gezodeerd en gestandaardiseerd. Diagnoses die nieuw of herzien zijn, zijn gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke kennis, en goedgekeurd door experts op het gebied van de verplegingswetenschap, verpleegkundige diagnostiek en het verpleegkundig onderwijs.

Related Episodes