NANDA International 2021-2023

NANDA International 2021-2023

Iedere drie jaar verschijnt een nieuwe publicatie van NANDA International. Hierin zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt met betrekking tot verpleegkundige diagnoses en de diagnostische kenmerken. De meest actuele editie is de twaalfde editie. NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions and Classification 2021-2023 is momenteel alleen nog beschikbaar in het Engels. De Nederlandse versie verschijnt naar verwachting in september 2021. In dit blog vertel ik je wat je kan verwachten in deze twaalfde editie.

De editie 2021-2023 is voor verpleegkunidge professionals een volgende stap naar wetenschappelijk gevaliseerde verpleegkundige diagnosen. In deze nieuwe editie zijn dertig nieuwe verpleegkundige diagnoses opgenomen in de taxonomie. Daarnaast zijn er zestien diagnoses als dusdanig fundamenteel gewijzigd dat deze een nieuwe plaats hebben gekregen in de taxonomie.

Al deze verpleegkundige diagnoses zijn ontwikkeld door een of meer verpleegkundigen die hun onderzoek hebben aangemeld bij NANDA International. Dat is allemaal op basis van vrijwilligheid. Zevenenzestig verpleegkundige diagnoses zijn in deze nieuwe editie gewijzigd omdat er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn over het concept dat aan deze verpleegkundige diagnoses ten grondslag ligt. Dat is dan ook de reden waarom de taxonomie en de classificatie van NANDA International voortdurend veranderd. Voordeel is dat je in één klap en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten zorg indiceert en concepten herkent en valideert.

Wetenschappelijke onderbouwing

De meeste diagnoses hebben een gedefinieerde wetenschappelijke onderbouwing (level of evidence, LOE). NANDA International vindt het belangrijk dat alle verpleegkundige diagnoses zijn voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing. Zeventig van de 244 diagnoses hebben dat echter niet. Dat houdt in dat deze diagnoses sinds 2002, toen de LOE-criteria werden toegevoegd, niet opnieuw onderzocht en aangepast zijn. Onderzoekers hebben voor deze nieuwe editie de achterstand behoordlijk ingelopen. Er zijn nog maar enkele verpleegkunidge diagnoses gepubliceerd zonder level of evidence.

Diagnoses die niet voldoende onderbouwd zijn komen dus weinig meer voor in de NANDA-I-taxonomie van 2021-2023. Voorbeelden van diagnoses die echter in de gevarenzone zitten voor de volgende editie 2024-2026 zijn: Functionele incontinentie (00020), Diarree (00013), Verstoorde gasuitwisseling (00030), Vermoeidheid (00093), Inadequate sociale interactie (00052) Risico op aspiratie (00093) en Ineffectieve gemeenschapscoping (00077). Deze laatste diagnose is echter zeer actueel in deze COVID-19 pandemie. Denk aan de anderhalve meter afstand houden van elkaar, de mondkapjes en de lockdown.

Verpleegkundige concepten

Maar er zijn ook nieuwe diagnoses ingediend bij NANDA International. Elk nieuw concept van een verpleegkundige diagnose wordt bespreken en getoetst op klinische bruikbaarheid en toepasbaarheid. Ook worden verplegingswetenschappers gestimuleerd om op dit specifieke concept meer onderzoek te doen. NANDA International zet een diagnose op de website als het de status ‘Received for Development and Clinical Validation’ heeft gekregen. Het is dan ontvangen door de commissie van NANDA International voor ontwikkeling en validering. In de nieuwe editie kunnen wij dus een aparte paragraaf tegenkomen met een lijst van theoretisch gevalideerde concepten die nog niet in de taxonomie zitten. Dat is dus nog geen wetenschappelijk onderbouwde diagnose! Wel een mooie kans voor een verpleegkundig onderzoeker om hier mee aan de slag te gaan.

Elke nieuwe diagnose is uitgebreid besproken en verfijnd door de leden van het Diagnosis Development Committee (DDC) van NANDA International. Volgens de interne procedures van NANDA International worden deze wijzigen voor goedkeuring aan NANDA-I-leden voorgelegd. De leden kunnen hierover stemmen. Dit jaar heeft nog geen stemming plaatsgevonden over nieuwe diagnoses.

Mondiale beweging

Het is de tweede keer dat Thieme Publishers de taxonomie van NANDA International uitgeeft. Er zal in deze twaalfde editie verbetering zijn aan de lay-out, de typografie en de indeling. Thieme houdt kantoor in Stuttgart, New York, Delhi en Rio de Janeiro. Dat weerspiegeld de mondiale beweging van NANDA International. De ontwikkeling en verfijning van de taxonomie leunt grotendeels op inspanningen
van verpleegkundigen wereldwijd. Tevens zijn de deelnemende commissieleden, voorzitters en bestuursleden uit Amerikaanse, Europese en Aziatische landen.

Nederlandse vertaling

Bij NANDA International zijn alle teksten, brondata, papers en statements in het Engels, omdat Engels de voertaal is. Engels is ook de meest gebruikte taal in internationale samenwerkingen. Als de Engelse versie is gepubliceerd beginnen verpleegkundige over de hele wereld met de vertaling van de nieuwe termen, labels, definities en andere teksten. Deze vertaling naar het Nederlands wordt gedaan door de Stichting Verpleegkundige Diagnostiek, Interventies en Resultaten (Stichting VDIR). Zij doen dit samen met BSL (Springer Media), een Nederlandse uitgever die ook de officiële licentierechten heeft voor de NIC en de NOC.

Wil je meer weten over Verpleegkundige diagnoses van NANDA International? Hier vindt je de complete handleiding